Tuisblad

 

Welkom

Welkom by die Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-Ingenieurs (SAILI) webblad. SAILI verteenwoording die landbou-ingenieurs dissipline binne Suid-Afrika.

 

Nuus & Gebeure

 


Radio Praatjies

Danksy die onderhandelinge en harde werk van Mnr Neels Bezuidenhout is daar ooreengekom met Radio RSG dat daar eenmaal per maand ’n radio praatjie aangebied sal word mbt die aktiviteite van SAILI en Landbou Ingenieurswese in die algemeen. Die uitsendings sal plaasvind om 12:30 op die datums hieronder gelys. Waar en wanneer die sprekers en onderwerpe bekend is sal dit aan lede deur gestuur word. ‘n Versoek word ook gerig dat enige persoon wat betrokke is by projekte wat van belang is en moontlik uitgesaai kan word, Mnr Bezuidenhout kontak by 083-440-0131 (e-pos : bezuidn@eskom.co.za). U hulp sal waardeer word. Radio uitsendings wat gedurende 2010 plaasgevind het kan ook gevind word by http://www.elsenburg.com/radio.html
Uitsaai datums:

 • 17 Januarie 2014
 • 14 Februarie 2014
 • 14 Maart 2014
 • 11 April 2014
 • 26 Mei 2014
 • 13 Junie 2014
 • 11 Julie 2014
 • 8 Augustus 2014
 • 5 September 2014
 • 3 Oktober 2014
 • 31 Oktober 2014
 • 28 November 2014
 • 19 Desember 2014

 


KwaZulu-Natal Tak Vergadering en AJV

Die KwaZulu-Natal tak van SAILI het ‘n sukesevolle takvergadering gehou op die 27ste Oktober 2010. Die takvergadering het saamgeval met die jaarlikse ontwerp projek toekennings aand vir die finale jaar Landbou Ingenieurstudente van UKZN (verslag). Die vergadering is gehou te Ukulinga Proefplaas, UKZN in Pietermaritzburg en is bygewoon deur 83 persone insluitend lede van SAILI, borge, students en hul ouers. Die vergadering is afgesluit met ‘n ete.


SAILI Nationale Multi-Dag CPD – 2010

Wel gedaan en baie dankie aan die Pretoria tak van SAILI wat verantwoordelik was vir die organiseering en aanbieding van die SAILI multi-dag CPD geleentheid gehou te Pumulani Lodge tussen 28 en 30 September 2010. Die tema van hierdie CPD geleentheid was “Technology and Energy for Food Production”. Die sprekers het goedgunstiglik hul aanbiedings beskikbaar gestel.


SANCID Simposium – 2010

Die Suid-Afrikaanse National Kommitee vir Besproeing en Dreineering (SANCID) Simposium word gehou vanaf die 16de tot die 18de November 2010 te Desert Palace Hotel and Casino Oord in Upington. Die tema van die symposium is “Efficient Water use for Food Production”. Sien asb. die brosjure en registrasie vorm vir verdere inligting.


Projek Bestuur CPD Geleentheid in KwaZulu-Natal

Die KwaZulu-Natal tak van SAILI nooi alle lede uit om ‘n 2-dag CPD geleentheid by te woon vanaf die 4de tot die 5de November. Mnr Wolf Weidemann (PrEng) bied ‘n 2-dag werkswinkel aan, met die titel “Handling Projects in a Consulting Engineer’s Practice“.  Verdere besonderhede is beskikbaar op die uitnodiging
 
Kontant Mnr Trevor Baier 
(E-pos: trevor@lima.org.za, Tel: 033 342 9043, Faks: 033 394 2691).

KwaZulu-Natal Tak Vergadering en AJV

U word vriendelik uitgenooi na die opkomende SAILI-KZN tak vergadering en AJV. Tydens hierdie vergadering sal daar ook projek voorleggings gedoen word deur die finale jaar Landbou Ingenieurswese student van UKZN. ‘n Kort Algemene Jaar Vergadering sal ook gehou word waartydens die verkiesing van die nuwe lede van die SAILI-KZN tak kommitee sal plaasvind.

Datum: Woensdag, 27 Oktober 2010
Tyd: 17:45 vir 18:00
Plek: Landbou Ingenieurswese Werkswinkel, Ukulinga Proefplaas, Pietermaritzburg
Koste: R20/person vir lede, nie-lede en studente

‘n Ligte ete en verversings sal voorsien word na afloop van die vergadering.

Kontak: Dr. Aidan Senzanje
(E-pos: senzanjea@ukzn.ac.za, Tel: 033 260 6064).

Kort Kursusse in Voedselproseseering

Andrew Murray Consulting bied die volgende kursusse in voedsel proseseering ann gedurende Oktober en November 2010. Vir verdere inligting en registrasie vorms, besoek asb. www.foodengineering.co.za.

 • Inleiding tot uitleg en higiëniese ontwerp van geboue for voedselproseseering (Introduction to layouts and hygienic design of buildings for food processing) (Kaapstad – Woensdag 20 Oktober 2010)
 • Inleiding tot higiëniese intwerp van toerusting vir voedselproseseering (Introduction to hygienic design of equipment for food processing) (Kaapstad – Woensdag 27 Oktober 2010)
 • Energie audit en doeltreffendheid vir voedselverwerkers (Energy audits and efficiency for food processors) (Kaapstad – Dinsdag 9 tot Donderdag 11 November 2010)
 • Higiëniese ontwerp van voedselproseseerings fabrieke (Hygienic design of food processing plants) (Johannesburg – Dinsday 16 tot Woensdag 17 November 2010)

SANCOLD Jaarlikse Geleentheid – 2010

Sancold (South African National Committee on Large Dams) hou ‘n 3-dag kursus en simposium te WNNR Konferensie Sentrum in Pretoria vanaf 11 tot 13 October 2010. Sien asb. die program vir verdere inligting.


SAILI National Multi-dag CPD – 2010

U word vriendelik uitgenooi na die SAILI Nationale Multi-dag CPD geleentheid te Pumulani Lodge, Pretoria, vanaf 28 tot 30 September 2010. Die tema van hierdie CPD geleentheid is “Technology and Energy for Food Production”. Sien asb. die uitnodiging en registrasie vorm vir verdere inligting.


Landbou ingenieurs deel van bekroonde voertuig skeduleering projek

“In 2005 a SASRI project funded by the Department of Transport and involving MScEng student Ryan Giles, showed that large savings could be made if vehicles transporting sugarcane to mills were carefully scheduled. Such an initiative would significantly reduce both the number of vehicles and the number of no-cane stops. A case study indicated that in excess of R 18 m could be saved each year. During 2006 Ryan joined Crickmay & Associates (PTY) LTD who then became the service providers for a scheduling system known as FREDD.  In 2009 the success of the FREDD project was recognised for its contributions to the efficiency of the supply chain and was awarded the prestigious gold award by the South African Logistics industry.” Professor Peter Lyne. (aanhaling)  Lees meer ...


SAILI KwaZulu-Natal Tak: Tak Vergadering

Hiermee word u vriendelik uitgenooi na die opkomende tak en Algemene Jaar vergadering van SAILI-KZN. Tydens hierdie vergadering sal finale-jaar Landbouwetenskaplike studente van die UKZN voorleggings doen van hulle ontwerp projekte. ‘n Kortlikse AJV sal ook plaasvind, wat sal insluit die verkiesing van nuwe lede tot die SAILI-KZN tak kommitee.

Datum: Woensdag, 21 Oktober 2009
Tyd: 17:45 vir 18:00
Lokaal: Landbou Ingenieurswese Werkswinkel, Ukulinga Proefplaas, Pietermaritzburg
Koste: R20 / persoon vir lede, nie-lede en studente

Na afloop van die vergadering sal ‘n ligte ete voorsien word.

RSVP asseblief aan David Clark (033 2605485).


Kort Kursus: Higiëniese Ontwerp van Voedsel Proseseerings Aanlegte

Die doel van die kursus is om gevestigde sowel as potensiële verwerkers bewus te maak van die standaarde wat vereis word vir moderne, veilige verwerkings installasies, hoe om sulke standaarde te implimenteer, asook lokaal beskikbare dokumentasie in verband met die standaarde.

Date: 17 & 18 November 2009
Plek: Durban
Aanbieder: Andrew Murray Consulting
Kontak Persoon: Andrew Murray (082 4591984, amurray@pixie.co.za).

mechanisation_001 water_utilisation_001 mechanisation_002 food_processing_002

 

 

Wat Is Nuut