You are here

Home

Beurse

Beurs Aansoek Besonderhede

Oos-Kaap Departement van Landbou

Bestuurder Menslike Hulpbron Ontwikkeling
Departement van Landbou
Privaatsak X0040
Bisho
5605

Vir aandag: Mnr S Funani
Tel: 040 6391077
E-pos:simphiwe.funani@agr.ecapeprov.gov.za


Vrystaat Departement van Landbou

Die Hoof – Departement van Landbou
Vir aandag: Mnr Zacharia Mofokeng
Tel: 051 5061502
E-pos:zacharia@agric.fs.gov.za


Invicta

Vir aandag: Ms Lesego Nkowe
Faks: 086 5381577
E-pos: lesegonkowe@careerwise.co.za


KwaZulu-Natal Departement van Landbou

Die Hoof – Departement van Landbou
Privaatsak X9059
Pietermaritzburg
3200

Tel: 033 3559100


Limpopo Departement van Landbou

Departement Hoof
Departement van Landbou
Beurs Afdeling
Privaatsak X9487
Polokwane
0700

Tel: 015 2943000 / 015 2943308


Mpumulanga Departement van Landbou

Vir aandag: Mathew Mathebula
Tel: 013-7666110
Selfoon: 082 940 8483
E-pos: mfana@nel.mpu.gov.za


Nasionale Departement van Landbou

Mnr MJ Kgobokoe
Bestuurder – Afdeling Skoling en Opleiding
Direktoraat Opvoedkunde en Opleiding
Privaatsak X250
Pretoria
0001

Tel: 012 3196810
Selfoon: 083 6258782
E-pos: joek@nda.agric.za


PDP en DTI Beurse

Prof TE Simalenga
Privaatsak X79
Pretoria
0001

Tel: 012 3212501
Faks: 012 3231157
E-pos: simalengaT@arc.agric.za


SA Suiker Industie Trustfonds vir Opvoekunde Beurse

Beurs Koordinator
Suiker Industrie Trustfonds vir Opvoedkunde
Posbus 507
4000

 

 

Wat Is Nuut