You are here

Home

Grondbewaring

 

Werksvelde : GRONDBEWARING
 

Grond is onontbeerlik vir die produsering van voedsel. Groot areas van landbougronde word bedreig. Die ingenieur se kundigheid is van kardinale belang vir die beplanning en ontwerp van:

  • Bewarings - en herwinningstrukture
  • Stelsels vir die afvoer van vloedwaters
  • Kontoerwalle en ander toepaslike kultiveringstelsels om kwesbare landbougrond teen erosie te beskerm
  • Aangepaste boerdery praktyke om grondbewaring te verhoog
 
 
 
 
 

 

Wat Is Nuut