You are here

Home

Meganisasie

 

Werksvelde : MEGANISASIE
 
Landbou-masjinerie speel 'n primêre rol in die produksie van voedsel. Die landbou-ingenieur, met sy kennis van meganiese tegnieke sowel as die grond en plante, is produsente, kontrakteurs en boere behulpsaam met:
 
 • Trekker- en enjintoetse
 • Ontwikkeling van nuwe masjinerie
 • Ontwerp van landbou-toerusting
 • Beplanning en evaluasie van meganisasiestelsels
 • Landbou-energie navorsing
 • Toepaslike tegnologie vir ontwikkelende gebiede
 • Trekker werkverrigting
 • Aanpassing tussen implemente en trekkers vir optimale werkverrigting
 • Ontwikkeling van- en aanpassing aan implemente en masjienerie volgens kleinbehoeftes
 • Beplanning an evaluering van meganisasiestelsels
 • Tegnologie-aanpassing by kleinbehoeftes
 • Aanwending van energiebronne
 • Evaluering van masienerie-werkverrigting
 • Opleiding in genoemde velde
 • Advies met effektiese werkverrigting van implimente, trekkers en enjins
 • Werkverrigtingstoetsing van implimente, trekkers en enjin
 • Ontwikkeling van nuwe masjinerie
 • Ontwerp van landbou-toerusting
 • Beplanning en evaluering van meganisasiestelsels
 • Kosteberamings van meganisasiestelsels
 • Effektiewe energiebenutting in landboumeganisasie
 • Aanpassing van tegnologie vir ontwikkelende gebiede

 

     
 
 

 

 

Wat Is Nuut