You are here

Home

Strukture en Fasiliteite

 

Werksvelde : STRUKTURE EN FASILITEITE
 
Goed beplande funksionele geboue, soos hieronder gelys, word vereis vir 'n suksesvolle landbounywerheid. Die landbou-ingenieur is betrokke by:
 • Finansiële en praktiese lewensvatbaarheid studies
 • Samestelling van voorgestelde besigheidsplanne
 • Projekbestuur
 • Terreinopmetings
 • Beplanning en ontwerp van fasilitieite
 • Samestelling van gedetailleerde bou-sketse
 • Materiaal hoeveelheidslyste
 • Toesighouding oor bouwerk
 • Nasorgdiens
 • Voortgesette interaksie met boere en kliënte
 • Opleiding


Diere-huisvesting en hanteringsfasiliteite

Intensiewe (kommersiële), semi-intensiewe en omvangryke (klein skaal) geboue vir die produksie van vleis, suiwelprodukte, pluimvee en eiers.

 • Varke
 • Pluimvee (braaihoenders en lêhenne)
 • Skape en bokke
 • Melkkoeie
 • Vleisbeeste
 • Varke
 • Pluimvee


Ander diere-strukture en fasiliteite

 • Vendusie-krale vir beeste, skape en wild
 • Aanhou- en hanteringsfasiliteite vir wild en volstruise
 • Slagplase
 • Misstof en uitskot hantering en benutting
 • Afvalhantering


Algemene plaasgeboue

 • Geboue vir die bewaring en prosessering van produkte soos mielies, tabak, groente, melk en vrugte
 • Behuising vir plaasarbeiders
 • Werkswinkels

 

Glashuise en plastiektonnels

 • Vir die intensiewe produksie van blomme en groente

Goed beplande funksionele geboue, soos gelys, word vereis vir 'n suksesvolle landbounywerheid

 • Geboue vir die intensiewe produsering van vleis, suiwelprodukte, pluimvee en eiers
 • Geboue vir die bewaring en prosessering van produkte soos mielies, tabak, groente, melk en vrugte
 • Glashuise en plastiektonnels vir die intensiewe produsering van blomme en groente
 
 

 

     

 

Wat Is Nuut