You are here

Home

Voedsel Verwerking

Werksvelde : VOEDSEL VERWERKING
 
Landbou-ingenieurswese verskaf uitstekende beroepsgeleenthede binne 'n veskeidenheid funksies, insluitend navorsing, toetsing, ontwikkeling, ontwerp, konsultering, bestuur, ingenierursopmetings, beplanning en raadgewing.

Aan die einde van elke opskrif word 'n skakel na gekose spesialiste verskaf.

 

Prosessering behels die voorbereiding van 'n kommoditeit vir gebruik deur mens of dier. Die landbou-ingenieur kan enterpreneurs leiding gee ten opsigte van die volgende:

  • Droging, maal, vermenging, verkorreling, verkoeling, verhitting en vloeibaarmaking van landbouprodukte
  • Hantering, bewaring, vervoer en verpakkingstelsels, byvoorbeeld vrugte, groente en vleis
  • Ontwerp, bou en ingebruikstelling van fabrieke om rouprodukte tot verwerkte produkte te omskep.


 
 
     

 

Wat Is Nuut