You are here

Home

Waterbenutting

Werksvelde : WATERBENUTTING
 
Die effektiewe benutting van beskikbare water is van kardinale belang. In dié veld is die landbou-ingenieur betrokke by:

Hidrologie en waterwerke
Waterlewering en - vervoerstelsels
Besproeiingstelselontwerp
Besproeiingstelselbestuur
Dreinering van besproeide grond
Ontwerp van akwakultuurstelsels

Hidrologie en waterwerke

Die analisering en ontwikkeling van waterverskaffing kan deurslaggewend wees in die ontwikkeling van besproeiing, akwakultuur of waterverskaffing. Die landbou-ingenieur is dikwels betrokke by:

 • Waardering van die kwaliteit en betroubaarheid van waterverskaffing
 • Vloed-hidrologie en uitloop ontwerp
 • Ontwerp van damme en ander wateropgaar strukture
 • Ontwerp van keerwalle en ander waterafleiding of abstraksie werke

 


Waterlewering en - vervoerstelsels:

Water moet dikwels vanaf die opgaarplek of abstraksie werke na die punt van benutting vervoer word. Die landbou-ingenieur sal by die volgende betrokke wees:

 • Kanaalontwerp
 • Ontwerp van pyplyne en pypnetwerke
 • Ontwerp van pompstelsels en - huise

 


Ontwerp van besproeiingstelsels:

Dit is noodsaaklik dat besproeiingstelsels behoorlik ontwerp word om water doeltreffend en effektief te versprei. Die landbou-ingenieur sal betrokke wees by:

 • Toetsing van besproeiingstoerusting om die kenmerke van werkverrigting vas te stel
 • Ontwerp van beheermeganismes en - stelsels ten opsigte van besproeiing,
 • Keuse van optimum besproeiingstelsel vir spesifieke toepassing, en
 • Ontwerp van besproeiingstelsels (sprinkelaar, vloed- en spilpuntbesproeiing, druppers, mikrosproeier en ander tipe stelsels)

boBesproeiingstelselsbestuur

Die gereelde analisering van die doeltreffendheid van besproeiingstelsels, besluite ten opsigte van ondersteuningstelsels en remediërende stappe wat geneem moet word, val ook binne die raamwerk van die funksies van 'n landbou-ingenieur. Funksies sluit in:

 • Ontwerp van rekenaar gebaseerde besproeiingsbestuurstelsels
 • Besproeiingskedulering
 • Probleemidentifisering en - oplossing ten opsigte van besproeiingstelsels
 • Veld-evaluasies ten opsigte van doeltreffendheid van besproeiingstelsels
 • Opgradering en rehabilitasie van ondoeltreffende stelsels

 


Dreinering van besproeide grond:

Die dreinering van besproeide grond om versouting en skade weens erosie te voorkom, is belangrik. Die landbou-ingenieur sal betrokke wees by:

 • Ontwerp van oppervlak afloopbeheerstelsels
 • Sub-oppervlak dreinering

 


Ontwerp van akwakultuurstelsels

Akwakultuurstelsels word ook deur landbou-ingenieurs ontwerp, wat betrokke moet wees by:

 • Wateropvangsontwerp
 • Hokkultuurontwerp
 • Visvoer meganismes
 • Ontwerp van oes en - prosesseringstelsels
 
 

 

 

Wat Is Nuut